Prowadzony pożar

Mapa

Jednostki biorące udział w interwencji